Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2008
VOL. XXVI (4)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

RENATA KLEBANIUK, EDYTA KOWALCZUK, GRZEGORZ KOCHMAN, KRZYSZTOF PATKOWSKI, MONIKA ŁECHTAŃSKA
Effect of goats nutrition on milk yield, its chemical composition and fatty acid profile of fat
Wpływ żywienia kóz na wydajność, skład chemiczny oraz profil kwasów tłuszczowych tłuszczu mleka

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

BOGDAN SZOSTAK, JOANNA SARZYŃSKA
Effect of boar breed and chosen crossing variants on the development of basic traits of boar semen
Wpływ rasy i wybranych wariantów krzyżowania na kształtowanie się podstawowych cech nasienia knurów

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

MAREK BABICZ, PIOTR KAMYK, ANDRZEJ STASIAK
Evaluation of slaughter value of fatteners slaughtered in the Lubelszczyzna region in 2005–2006
Ocena wartości rzeźnej tuczników ubijanych na Lubelszczyźnie w latach 2005–2006

Read summary

Czytaj streszczenie