Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2009
VOL. XXVII (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

MILENA JÓZWIK, BEATA TRAWIŃSKA, MARTA KOWALECZKO
Effect of galliform birds on microbial pollution of soil and water in a chosen agro-tourist farm
Wpływ drobiu grzebiącego na zanieczyszczenie bakteriologiczne gleby i wody w wybranym gospodarstwie agroturystycznym na Lubelszczyźnie

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

MILENA JÓZWIK, BEATA TRAWIŃSKA, ANNA DANEK-MAJEWSKA
Microbial contamination of laying hen litter in relation to bird age
Bakteriologiczne zanieczyszczenie pomiotu kur niosek w zależności od ich wieku

 
 

KATARZYNA KOWALSKA, JERZY GNYP
Content of nitrates (V) and (III) in the meat tissue of different animal species
Zawartość azotanów(V) i azotanów(III) w tkankach mięsnych różnych gatunków zwierząt

 
 

IWONA JANCZAREK, AGNIESZKA ZNISZCZYŃSKA
Organization of horse-ride tourism in Lublin region in the aspect of expectations of people taking advantage of that leisure form
Organizacja turystyki konnej na Lubelszczyźnie w aspekcie oczekiwań osób korzystających z tej formy wypoczynku

 
 

IWONA JANCZAREK
Connections between the heart rate and selected motor and biometric parameters in young half-bred stallions
Powiązania między tętnem a wybranymi parametrami ruchowymi i biometrycznymi młodych ogierów półkrwi

Read summary

Czytaj streszczenie