Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2009
VOL. XXVII (2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

MIROSŁAW PIĘTA, KRZYSZTOF PATKOWSKI
Milk yield and chemical composition in ewes kept in pasture and indoor system of maintenance
Wydajność i skład chemiczny mleka owiec utrzymywanych w systemie pastwiskowym i alkierzowym

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

JERZY LECHOWSKI
Effect of vitamin C on semen quality of duroc breed boars and their crossbreds with hampshire and pietrain
Wpływ witaminy C na jakość nasienia knurów rasy duroc i ich mieszańców z rasą hampshire oraz pietrain

 
 

HANNA BIS-WENCEL, LEON SABA, MARTA KOWALECZKO
Effect of recreational and therapeutic use of horse on chosen hematological parameters of half-bred saddle horse
Wpływ użytkowania rekreacyjnego i hipoterapeutycznego na wybrane wskaźniki hematologiczne koni wierzchowych półkrwi

 
 

ANNA CZECH, EDYTA KOWALCZUK, EUGENIUSZ R. GRELA
The effect of a herbal extract used in pig fattening on the animals’ performance and blood components
Wpływ dodatku ekstraktu ziołowego w żywieniu rosnących świń na efekty produkcyjne i składniki krwi

 
 

ANNA SZYMANOWSKA, TOMASZ M. GRUSZECKI, ANTONI LIPIEC, KRZYSZTOF PATKOWSKI
Fatty acid content in meat from goat kids fed linseedsupplemented mixture
Zawartość kwasów tłuszczowych w mięsie koźląt tuczonych mieszanką z udziałem nasion lnu

Read summary

Czytaj streszczenie