Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2009
VOL. XXVII (3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

MICHAŁ PLUTA
Characteristics of the trunks of horses used for classic hippotherapy
Charakterystyka tułowia koni wykorzystywanych w hipoterapii klasycznej

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

BOGDAN KLEPACKI, TOMASZ ROKICKI
Factors determining sheep breeding profitability
Czynniki wpływające na opłacalność chowu i hodowli owiec

 
 

WERONIKA MAŚLANKO, RYSZARD KAZIMIERZ PISARSKI
The effect of herbs on the share of abdominal fat and its fatty acid profile in broiler chickens
Wpływ dodatku ziół na udział tłuszczu sadełkowego i profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu sadełkowym kurcząt brojlerów

Read summary

Czytaj streszczenie