Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2009
VOL. XXVII (4)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

MONIKA CHRZĄSTEK, MARTA JASTRZĘBSKA
Sheep pasturage as a factor of conservation of Sudety pastures overgrowth in the example of Sienna village and the Puchaczówka Saddle
Wypas owiec jako element ochrony dziczejących pastwisk w Sudetach na przykładzie wsi Sienna i przełęczy Puchaczówka

pdf

 
 

PIOTR NOWAKOWSKI, KRYSTYN CHUDOBA, MIROSŁAW PIASECKI
European mouflon (Ovis orientalis musimon Schreber, 1782) in the ecosystem of Lower Silesia
Muflon europejski (Ovis orientalis musimon Schreber, 1782) w ekosystemie Dolnego Śląska

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

ILONA KLIMKOWSKA, PIOTR NOWAKOWSKI, KRYSTYN CHUDOBA
Pattern of grassland sward yielding when abandoned or grazed by small ruminants in Kłodzko Valley
Charakterystyka plonowania runi odłogowanej i wypasanej małymi przeżuwaczami w warunkach Kotliny Kłodzkiej

Read summary

Czytaj streszczenie