Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2010
vol. XXVIII (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

EUGENIUSZ R. GRELA, EDYTA KOWALCZUK-VASILEV
Influence of digestible crude protein reduction and amino acids additive in growing pigs’ diets on their performance and nitrogen balance
Wpływ obniżonego poziomu białka ogólnego strawnego i dodatku aminokwasów krystalicznych w żywieniu rosnących świń na efekty produkcyjne i bilans azotu

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

BRYGIDA ŚLASKA, IWONA ROZEMPOLSKA-RUCIŃSKA
The level of chinchilla reproductive traits in relation to the behaviour of females
Poziom cech reprodukcyjnych szynszyli w zależności od behawioru samic

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

KATARZYNA ROSTEK
Contents of selected microelements in canned meat and meat pies
Zawartość wybranych mikroelementów w konserwach i pasztetach mięsnych

Read summary

Czytaj streszczenie