Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2010
vol. XXVIII(2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
PIOTR CZYŻOWSKI, MIROSŁAW KARPIŃSKI,
RYSZARD RACHFAŁOWSKI

Evaluating the environmental factors influences on body mass of wild ungulates obtained in Lublin region
Ocena wpływu czynników środowiskowych na masę tuszy dzikich kopytnych pozyskanych na Lubelszczyźnie

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie
 
 
JERZY TRUCHLIŃSKI, KATARZYNA OGNIK, KATARZYNA ROSTEK
Influence of hawthorn preparation administration as a fodder additive on antioxidation indicators in turkey hens
Wpływ podawania preparatu z głogu jako dodatku paszowego na wskaźniki antyoksydacyjne krwi indyczek
Read summary

Czytaj streszczenie
 
 
DANUTA ZAWADZKA
Sheep market after Poland's EU accession
Sytuacja na rynku owiec po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Read summary

Czytaj streszczenie
 
 
KATARZYNA ROSTEK
The influence of vitamin E and trolox on biochemical and hematological indices in turkey hen's blood
Wpływ witaminy E i troloxu na wskaźniki biochemiczne i hematologiczne krwi indyczek
Read summary

Czytaj streszczenie