Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2010
vol. XXVIII (3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

ANNA KASPRZYK, KATARZYNA JAWORSKA
Evaluation of factors determining consumer preferences relating to pork quality
Analiza czynników decydujących o preferencjach konsumentów w odniesieniu do jakości mięsa wieprzowego

pdf

 
 

JOLANTA KRÓL, ANETA BRODZIAK, MARIUSZ FLOREK, ZYGMUNT LITWIŃCZUK
Effect of somatic cell counts in milk on its quality depending on cow breed and season
Wpływ liczby komórek somatycznych w mleku na jego jakość w zależności od rasy krów i pory roku

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ŁUKASZ WLAZŁO,
BEATA TRAWIŃSKA, LEON SABA

Microbial contamination of carnivorous fur animal farms
Mikrobiologiczne zanieczyszczenie ferm zwierząt futerkowych mięsożernych

 
 

EUGENIUSZ R. GRELA
Performance and nitrogen balance in growing-finishing pigs fed restricted or ad libitum diet with lowered protein content
Efekty produkcyjne i bilans azotu u tuczników żywionych w systemie dawkowanym lub ad libitum paszą o obniżonym poziomie białka

 
 

MAREK KMIEĆ, ELŻBIETA KRZĘCIO, ARKADIUSZ TERMAN, MARIA KOĆWIN-PODSIADŁA, TOMASZ GRZELAK
Differentiation of fatteners carcass quality traits depending on GH/MspI polymorphism
Zróżnicowanie cech jakości tuszy tuczników w zależności od polimorfizmu GH/MspI

Read summary

Czytaj streszczenie