Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2010
vol. XXVIII (4)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

ANNA CZECH, KATARZYNA OGNIK, ROBERT CHACHAJ
Efficiency of synthetic antioxidants mixture additive in turkey hens’ diet
Efektywność dodatku mieszaniny syntetycznych przeciwutleniaczy w żywieniu indyczek

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

IWONA JANCZAREK, KRZYSZTOF BOCIAN, IZABELA WILK
Utilization of cardiac work indices for estimating free jumps of young half-bred stallions
Wykorzystanie wskaźników pracy serca w ocenie skoków luzem młodych ogierów półkrwi

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

IWONA JANCZAREK, WITOLD KĘDZIERSKI, IZABELA WILK
Pulse changeability of trotters depending on motion pace
Zmienność tętna kłusaków w zależności od tempa ich ruchu

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

IWONA JANCZAREK, TOMASZ PRÓCHNIAK
Malopolski horse breeding development in the light of its changes in the Lublin region
Stan hodowli koni małopolskich w świetle zmian liczebności ich pogłowia na Lubelszczyźnie

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

ANNA SZYMANOWSKA, KRZYSZTOF PATKOWSKI, ANNA MIDUCH, MICHAŁ MILERSKI
Correlation between mammary gland morphology and gland cistern size to lactation milk yield in goat
Związek pomiędzy cechami morfologicznymi wymienia i wielkością zatok mlecznych a wydajnością laktacyjną kóz

Read summary

Czytaj streszczenie

     

BRYGIDA ŚLASKA, GRZEGORZ ZIĘBA, IWONA ROZEMPOLSKA-RUCIŃSKA, LUDMIŁA GRZYBOWSKA-SZATKOWSKA, GRAŻYNA JEŻEWSKA-WITKOWSKA1, JOANNA PRUS
Evaluation of the genetic conservatism of particular genes of the respiratory chain in the raccoon dog
Ocena konserwatyzmu genetycznego wybranych genów łańcucha oddechowego jenota

Read summary

Czytaj streszczenie