Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2011
VOL. XXIX (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

PIOTR CZYŻOWSKI, MIROSŁAW KARPIŃSKI, RYSZARD RACHFAŁOWSKI
Influence of forest fragmentation on the game
species population

Wpływ rozdrobnienia kompleksów leśnych na populacje zwierząt łownych

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

MAŁGORZATA GOLEMAN
Interactions between puppies’ body measurements and kind of maintenance and puppy test results
Interakcje między wymiarami ciała szczeniąt a sposobem utrzymania i wynikami testów dla szczeniąt

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

MAŁGORZATA GOLEMAN, PIOTR CZYŻOWSKI, MIROSŁAW KARPIŃSKI
Popularity of bull type terriers in Poland in the years 2002–2009
Popularność terierów typu bull w Polsce w latach 2002–2009

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ŁUKASZ WLAZŁO, SANDRA SOBOLEWSKA, HENRYK KRUKOWSKI
Hygiene and sanitation evaluation of dairy cows barn with regard to environmental protection
Ocena sanitarno-higieniczna obory krów mlecznych w aspekcie ochrony środowiska

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

IWONA ROZEMPOLSKA-RUCIŃSKA, MARZENA CIECHOŃSKA, BRYGIDA ŚLASKA, GRZEGORZ ZIĘBA
Search for SNP mutations of chosen genes of the hypothalamic-pituitary axis in laying hens
Poszukiwanie mutacji SNP wybranych genów osi podwzgórzowo-przysadkowej kur nieśnych

Read summary

Czytaj streszczenie