Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2011
VOL. XXIX (2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

KRZYSZTOF BOCIAN, KATARZYNA STRZELEC, PATRYCJA DZIUBIŃSKA
Results of para-dressage competition with regard to different levels of difficulties
Wyniki zawodów w paraujeżdżeniu rozgrywanych na różnych poziomach trudności

pdf

 
 

MARIAN FLIS
Individual quality of roe deer from field and forest hunting districts in the West Polesie Region
Jakość osobnicza saren pozyskanych w obwodach łowieckich polnych i leśnych rejonu Polesia Zachodniego

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

PAWEŁ JANISZEWSKI, ANDRZEJ GUGOŁEK, VLADIMIR HANZAL
Zoometric characteristics of the european roe deer (Capreolus capreolus) hunter-harvested in north-eastern Poland
Charakterystyka zoometryczna tuszy sarny europejskiej Capreolus capreolus z łowisk północno-wschodniej Polski

pdf

 
 

MAŁGORZATA DMOCH, ANTONI POLONIS
Effect of vitamin C with rutin and herbal mixture supplements on chosen hematological and biochemical blood parameters and production results of slaughter turkeys
Wpływ witaminy C z rutyną i mieszanki ziołowej na wybrane parametry hematologiczne i biochemiczne krwi indyków rzeźnych

 
 

BOGDAN SZOSTAK, ŁUKASZ BURYŚ
Effect of breed and age on the morphology of A.I. boars spermatozoa
Wpływ rasy i wieku knurów stacyjnych na morfologię plemników

Read summary

Czytaj streszczenie

     

CEZARY PURWIN, MARIA STANEK
Nutrient digestibility and nitrogen balance in growing-finishing pigs fed legume-based diets
Strawność składników pokarmowych i bilans azotu u tuczników żywionych dawkami z udziałem krajowych nasion roślin strączkowych

Read summary

Czytaj streszczenie