Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2011
VOL. XXIX (3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

MAREK BABICZ, ROBERT CICHOCKI, KAROLINA KASPRZAK, KINGA KROPIWIEC, KATARZYNA SZUBA
Analysis of relationship between sows colostrum and milk somatic cell count and reproductive performance traits
Analiza zależności między składem chemicznym oraz liczbą komórek somatycznych siary i mleka loch a cechami rozrodu

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

HANNA BIS-WENCEL
Glucose level in blood and urine of minks depending on body condition
Poziom glukozy we krwi i moczu norek w zależności od kondycji ciała

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

HANNA BIS-WENCEL, MONIKA BRYL, MARTA KOWALECZKO, AGNIESZKA ROWICKA, MONIKA MATYASZCZYK
The bacteriological state of mink’s kittening houses in perinatal period
Stan bakteriologiczny środowiska domków wykotowych norek w okresie okołoporodowym

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

BARBARA DANIELAK-CZECH, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, MAREK BABICZ, BARBARA REJDUCH
Heterosome X premutation structural changes associated with fertility of Romanov sheep
Przedmutacyjne zmiany struktury chromosomu X związane z płodnością owcy romanowskiej

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

KATARZYNA OGNIK, MALWINA MERSKA
Influence of amidrazones – 5-oxo-1,2,4-triazine derivative addition on the level of biochemical blood markers and chemical composition of turkey hens tissues
Wpływ dodatku pochodnej amidrazonów – 5-okso-1,2,4-triazyny na poziom wskaźników biochemicznych krwi oraz skład chemiczny tkanek indyczek

Read summary

Czytaj streszczenie

     

BARBARA REJDUCH, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, BARBARA DANIELAK-CZECH, MAREK BABICZ
Semen quality evaluation of young bulls carrying leukocyte chimerism 60,XX /60,XY
Ocena jakości nasienia młodych buhajów z chimeryzmem leukocytarnym 60,XX /60,XY

Read summary

Czytaj streszczenie

     

MARIA TIETZE, WANDA KRUPA
Contents of some minerals in the feed obtained from organic farming
Zawartość niektórych składników mineralnych w paszy pozyskanej z użytków ekologicznych

Read summary

Czytaj streszczenie