Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2011
VOL. XXIX (4)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     

APOSTOL APOSTOLOV, RADKA NEDEVA, BOGDAN SZOSTAK, ELENA GINEVA
A comparative study on the fattening ability, slaughter traits and meat quality of the Danube White Breed and its crosses
Badania porównawcze nad użytkowością tuczną, rzeźną i jakością mięsa świń rasy dunajskiej białej oraz mieszańców z jej udziałem

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

JOLANTA BOJARSZCZUK
Evaluation of productivity of fodder area in chosen dairy farms in Lublin voivodeship
Analiza produkcyjności powierzchni paszowej gospodarstw specjalizujących się w chowie bydła mlecznego w województwie lubelskim

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

ANNA CZECH, KAMILA STACHYRA, ALEKSANDRA WOŹNICA
Influence of feed enzymes on the content of mineral elements in sows milk and pigs blood plasma
Wpływ dodatku enzymów paszowych na zawartość składników mineralnych w mleku loch oraz osoczu krwi świń

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

BARBARA DANIELAK-CZECH, BARBARA REJDUCH, MAREK BABICZ
Cytomolecular assay of size nucleolar organizer regions (NORs) polymorphism in Pietrain pigs
Cytomolekularna analiza polimorfizmu wielkości regionów jąderkotwórczych (NORs) u świń rasy pietrain

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

EUGENIUSZ R. GRELA, JERZY PASTUSZAK
Effect of extrusion-cooking of some grain species on piglet performance and blood lipid profile
Wpływ ekstruzji ziarna zbóż na wyniki odchowu prosiąt i profil lipidowy krwi

Read summary

Czytaj streszczenie

     

MAGDALENA GRYZIŃSKA, ANETA STRACHECKA, MAGDALENA KRAUZE
Concentration of testosterone in blood serum in roosters of the Polbar breed depending on age
Poziom testosteronu w surowicy krwi u kogutów rasy polbar w zależności od wieku

Read summary

Czytaj streszczenie

     

MAGDALENA GRYZIŃSKA, ANETA STRACHECKA, MAGDALENA KRAUZE
Concentration of progesterone in blood serum in hens of the Polbar breed depending on age
Poziom progesteronu w surowicy krwi kur rasy polbar w zależności od wieku

Read summary

Czytaj streszczenie

     

IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK, KRZYSZTOF BOCIAN
Body conformation proportions of young half-bred stallions
Proporcje w budowie ciała młodych ogierów półkrwi

Read summary

Czytaj streszczenie

     

IGNACY KITOWSKI, GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI, SZYMON CIOS, JANUSZ ĆWIKLAK, STEFAN KROP, MAREK GRZEGORZEWSKI
Falconer activities as a bird presence management tool at Dęblin military airfield – their influence on the flock size
Aktywność sokolnika jako metoda zarządzania obecnością ptaków na Lotnisku Wojskowym w Dęblinie – wpływ na wielkość stad wybranych gatunków

Read summary

Czytaj streszczenie

     

MICHAŁ PLUTA
Parental perceptions of the effect of child participation in hippotherapy programme on overall improvement of child mental and physical wellbeing
Wpływ uczestnictwa dzieci w hipoterapii na ogólną poprawę ich stanu psychicznego i fizycznego w ocenie ich rodziców

Read summary

Czytaj streszczenie

     

MAGDALENA POPIOŁEK-PYRZ, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, MONIKA SERAFINKOZAK, KAROL ABRAMCZYK
Estimate of the effectiveness assessment of selected disinfectants against Staphylococcus aureus strains isolated in vitro from bovine mammary gland
Ocena skuteczności działania wybranych preparatów dezynfekcyjnych wobec szczepów Staphylococcus aureus wyizolowanych z gruczołu mlekowego krów w badaniach in vitro

Read summary

Czytaj streszczenie

     

JAKUB SKORUPSKI, MAREK KMIEĆ
Detection of PRL/Alw21I polymorphism in ranch American mink (Neovison vison Schreb., 1777)
Detekcja polimorfizmu PRL/Alw21I hodowlanej norki amerykańskiej (Neovison vison Schreb., 1777)

Read summary

Czytaj streszczenie

 

DOROTA SOBCZUK
Characterization of the performance of purebred Arabian horses in endurance riding in Poland in the years 2005–2009
Charakterystyka wyników uzyskiwanych przez konie czystej krwi arabskiej w rajdach długodystansowych w Polsce w latach 2005–2009

Read summary

Czytaj streszczenie

     

ANETA STRACHECKA, JERZY PALEOLOG, GRZEGORZ BORSUK, MAGDALENA GRYZIŃSKA, KRZYSZTOF OLSZEWSKI, KRZYSZTOF GRZYWNOWICZ, KORNEL KASPEREK
Proteases on the body surface of honeybee Apis mellifera L. in cage and beehive
Proteazy powierzchni ciała pszczół Apis mellifera L. w środowisku klatki i ula

Read summary

Czytaj streszczenie

     

BRYGIDA ŚLASKA, PAWEŁ RÓŻAŃSKI, DOROTA RÓŻAŃSKA, SYLWIA NISZTUK
Differentiation of Candida species and Candida rugosa strains with the use of molecular markers in healthy horses
Różnicowanie wybranych Candida spp. i szczepów Candida rugosa występujących u zdrowych koni z wykorzystaniem markerów molekularnych

Read summary

Czytaj streszczenie