Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2012
vol. XXX(1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
MAŁGORZATA ADAMCZYK, JERZY TRUCHLIŃSKI, MAŁGORZATA GORZEL, JAN MATRAS
The dynamics of changeability of fatty acid profile in woman, cow and sow milk during lactation
Dynamika zmienności kwasów tłuszczowych w mleku kobiet, krów i loch podczas laktacji

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie
 
GRZEGORZ BORSUK, KRZYSZTOF OLSZEWSKI, JERZY PALEOLOG, ANETA STRACHECKA, MAGDALENA GRYZIŃSKA
The effect of different varroacides on the acidity
of winter stores and honey stores

Wpływ rożnych warroacydów na kwasowość zapasów zimowych oraz miodu
Read summary

Czytaj streszczenie
 
PIOTR KAMYK-KAMIEŃSKI, MAREK BABICZ, JERZY LECHOWSKI, MARIUSZ SOSZKA, WACŁAW KRASUCKI
Comparative analysis of reproduction, fattening, and slaughter values of selected hybrid swine breeds
Analiza porównawcza wartości rozpłodowej, tuczn
Read summary

Czytaj streszczenie
 
KATARZYNA OGNIK
Effect of L-carnitine on the level of biochemical and antioxidant indices of blood of turkey hens
Wpływ L-karnityny na poziom wskaźników biochemicznych i antyoksydacyjnych krwi indyczek
Read summary

Czytaj streszczenie
 
KATARZYNA OGNIK, MALWINA MERSKA
Effect of aloe preparation on the level of biochemical indices of blood and tissue composition of female turkeys
Wpływ preparatu aloesowego na poziom wskaźników
biochemicznych krwi oraz skład chemiczny tkanek indyczych
Read summary

Czytaj streszczenie
 
JACEK RECHULICZ, MARCIN KOLEJKO
Morphological differences between lake and river
populations of roach - Rutilus rutilus (L.)

Morfologiczne zróżnicowanie populacji jeziorowych i rzecznych płoci - Rutilus rutilus (L.)
Read summary

Czytaj streszczenie