Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2012
vol. XXX(2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
MARIAN FLIS
Does with antlers, i.e. intersex in roe deer (Capreolus capreolus L.) - description of cases
Kozy z porożem, czyli obojnactwo u saren (Capreolus capreolus L.) - opis przypadków

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie
 
IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK, KRZYSZTOF BOCIAN
Analysis of different horse breeds' approach to an obstacle
Analiza sposobu podejścia koni różnych ras do przeszkody
Read summary

Czytaj streszczenie
 
WANDA KRUPA, JADWIGA TOPCZEWSKA
Assessment of the degree of preparation of Hucul horses for trials of performance
Ocena stopnia przygotowania koni huculskich do prób dzielności
Read summary

Czytaj streszczenie
 
KATARZYNA OGNIK, IWONA SEMBRATOWICZ
Stress as a factor modifying the metabolism in poultry.
A review

Stres jako czynnik modyfikujący przemiany metaboliczne u drobiu. Praca przeglądowa
Read summary

Czytaj streszczenie
 
KRZYSZTOF OLSZEWSKI, GRZEGORZ BORSUK, JERZY PALEOLOG, ANETA STRACHECKA
Evaluation of economic traits in Buckfast bees
in comparison with the hybrids of European Black
bees and Caucasian bees

Ocena cech użytkowych pszczół Buckfast w porównaniu z mieszańcami pszczoły środkowoeuropejskiej z pszczołą kaukaską
Read summary

Czytaj streszczenie
 
JACEK RECHULICZ, JERZY LECHOWSKI
Effect of water temperature and time since of administration of ascorbic acid (AA) on its contents in selected tissues of the common carp Cyprinus carpio (L.)

Wpływ temperatury wody i czasu od podania kwasu askorbinowego (AA) na jego zawartość w wybranych tkankach karpia Cyprinus carpio (L.)
Read summary

Czytaj streszczenie
 
BRYGIDA ŚLASKA, SYLWIA NISZTUK,
IWONA ROZEMPOLSKA-RUCIŃSKA, GRZEGORZ ZIĘBA,
MAREK BABICZ, MAGDALENA SURDYKA
Identification of DNA sequences affecting chinchilla
(Chinchilla lanigera Molina, 1782) behaviour
Identyfikacja sekwencji DNA wpływających na behawior szynszyli (Chinchilla lanigera Molina, 1782)
Read summary

Czytaj streszczenie
     
BEATA TRAWIŃSKA, BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK,
ANTONI POLONIS1, TERESA BOMBIK

Incidences of some zoonoses in the Lublin province in the years 2000-2010
Występowanie wybranych zoonoz na terenie województwa lubelskiego w latach 2000-2010
Read summary

Czytaj streszczenie