Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2012
vol. XXX(3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
KRZYSZTOF BOCIAN, JOANNA LITWINOWICZ
Analysis of show jumping depending on the seat and the approach type. Part I
Analiza konkursów skoków przez przeszkody w zależności od rodzaju dosiadu i sposobu najazdu. Część I

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie
 
KRZYSZTOF BOCIAN, KATARZYNA STRZELEC,
JOANNA LITWINOWICZ

Analysis of the show jumping competition according to the type of seat and the way of driving into the obstacle. Part II
Analiza konkursów skoków przez przeszkody w zależności od rodzaju dosiadu i sposobu najazdu. Część II
Read summary

Czytaj streszczenie
 
BARBARA DANIELAK-CZECH, MAREK BABICZ,
ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, BARBARA REJDUCH,
KATARZYNA KRUCZEK

Cytogenetic identification of locus-specific unstable trinucleotide repeats in selected Bovidae species and Sus scrofa domestica
Cytogenetyczna identyfikacja locus specyficznych niestabilnych powtórzeń trzynukleotydowych u wybranych gatunków Bovidae i Sus scrofa domestica
Read summary

Czytaj streszczenie
 
MARIAN FLIS
Excessive and missing premolars and molars in dentition of male roe deer (Capreolus capreolus L.)
Nadliczbowe i brakujące przedtrzonowe i trzonowce w uzębieniu samców saren (Capreolus capreolus L.)
Read summary

Czytaj streszczenie
 
JUSTYNA JARCZAK, BRYGIDA ŚLASKA, MAGDALENA SURDYKA
Application of chosen Mus musculus mtDNA gene primers in amplification of Chinchilla lanigera parallel loci
Zastosowanie starterów wybranych genów mtDNA Mus musculus do amplifikacji analogicznych loci w genomie Chinchilla lanigera
Read summary

Czytaj streszczenie
 
MAGDALENA KRAUZE, MALWINA MERSKA,
MAGDALENA GRYZIŃSKA, ANETA STRACHECKA

Effect of garlic (Allium sativum) on selected indices of blood metabolic profile and rearing efficiency turkey hens
Wpływ czosnku (Allium sativum) na wybrane wskaźniki profilu metabolicznego krwi oraz efektywność odchowu indyczek
Read summary

Czytaj streszczenie
 
BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, HENRYK KRUKOWSKI, MIROSLAV ONDRASOVIC, BEATA TRAWIŃSKA, JUSTYNA MARTYNA, JAKUB CYGAN,
JACEK PETKOWICZ

Application of active iodine-based preparation for pig
production premises disinfection

Zastosowanie preparatu na bazie aktywnego jodu do dezynfekcji chlewni
Read summary

Czytaj streszczenie
     
WOJCIECH PŁASKA, JACEK RECHULICZ
Preliminary study of ichthyofauna in extensively exploited Głębokie Uścimowskie Lake with abnormal fish structure
Wstępne badania ichtiofauny ekstensywnie użytkowanego jeziora Głębokie Uścimowskie o zaburzonej strukturze gatunkowej ryb
Read summary

Czytaj streszczenie
 
EWA SKRZYPCZAK, MAREK BABICZ, KAROLINA SZULC,
ANITA ZAWORSKA, JANUSZ T. BUCZYŃSKI

Organization of pig production and breeding
in the Wielkopolska region in 2000-2010

Organizacja chowu i hodowli trzody chlewnej w Wielkopolsce w latach 2000-2010
Read summary

Czytaj streszczenie
     
BRYGIDA ŚLASKA, SYLWIA NISZTUK, KATARZYNA PLEWKA, MAGDALENA SURDYKA
Current developments in canine molecular genetics. A review
Aktualne osiągnięcia genetyki molekularnej psów. Praca przeglądowa
Read summary

Czytaj streszczenie