Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2013
vol. XXXI(1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
 
     

MARIAN FLIS
Synanthropic predators as an environmental threat
Drapieżniki synantropijne jako zagrożenia środowiskowe

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 

MARIAN FLIS
Intensity of damages made by wild boars under diverse environmental conditions on a background of the population dynamics
Intensywność występowania szkód wyrządzonych przez dziki w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, na tle dynamiki liczebności populacji

Read summary

Czytaj streszczenie
 

RYSZARD KOLSTRUNG, SEBASTIAN GUT
Effectiveness of reproductive utilization of Hucul mares in Poland
Efektywność wykorzystania rozpłodowego klaczy huculskich w Polsce

Read summary

Czytaj streszczenie
 

ELŻBIETA KOSIK, MARIUSZ WÓJCIK, SŁAWOMIR BEEGER, IWONA ROZEMPOLSKA-RUCIŃSKA
Carapace anomalies of pond turtles (Emys orbicularis) from the Poleski National Park, from the hatch of 2008
Anomalie karapaksu żółwi błotnych (Emys orbicularis) z Poleskiego Parku Narodowego z lęgu 2008 roku

Read summary

Czytaj streszczenie
 

BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, MIECZYSŁAW BOJARCZYK, HENRYK KRUKOWSKI, BARBARA MISZTAL-MAJEWSKA, ŁUKASZ WLAZŁO, BEATA TRAWIŃSKA
Ozone disinfection of feed wheat
Dezynfekcja ozonem pszenicy paszowej

Read summary

Czytaj streszczenie
 

MICHAŁ PLUTA, KRZYSZTOF PATKOWSKI,
BOGUMIŁA GASIŃSKA, EWELINA BRYCZEK
Behavior and interactions in and between herds of Polish Konik horse and Uhruska sheep during mixed-species grazing practice
Zachowanie i interakcje w stadach oraz pomiędzy stadami konika polskiego i owcy uhruskiej podczas wspólnego wypasu

Read summary

Czytaj streszczenie
 

AGNIESZKA ROWICKA
Exercise-induced physiological response to effort and its effect on the welfare of sport horses
Indukowana treningiem odpowiedź fizjologiczna na wysiłek i jego wpływ na dobrostan koni sportowych

Read summary

Czytaj streszczenie