Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2013
vol. XXXI(2)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
 
     

ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, ŁUKASZ KRZOSEK, LESZEK TYMCZYNA, MAGDALENA PYRZ, AGATA DRABIK
Bactericidal, fungicidal and virucidal properties
of nanosilver. Mode of action and potential application.
A review
Właściwości bakterio-, grzybo-, wirusobójcze nanosrebra.
Mechanizmy działania i potencjalne zastosowanie. Praca przeglądowa

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 

IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK, KRZYSZTOF BOCIAN
Evaluation of jumping ability of half-bred mares
by means of the measurable method

Ocena możliwości skokowych klaczy półkrwi za pomocą metody wymiernej
Read summary

Czytaj streszczenie
 
JAROSŁAW KAMIENIAK
Effect of selected factors on the reproductive performance of Sokolsky mares participating in the program for genetic resources protection
Wpływ wybranych czynników na wyniki rozrodu klaczy sokólskich uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych
Read summary

Czytaj streszczenie
 

JAN MATRAS, RENATA KLEBANIUK, EDYTA KOWALCZUK-VASILEV, MACIEJ BĄKOWSKI
Effect of the variety of linseed and its form (rolled or extruded) in dairy cow diets on nutrient digestibilityWpływ odmiany lnu i formy nasion lnu (gniecione lub ekstrudowane) w dawkach dla krów mlecznych na strawność składników pokarmowych

Read summary

Czytaj streszczenie
 

ANNA NOGAJ, JAN NOGAJ, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, TADEUSZ RYCHLIK
Evaluation of changes in the genetic structure of Hucul
horses based on the analysis of I type of genetic markers
Ocena zmian w strukturze genetycznej koni huculskich na podstawie analizy markerów genetycznych klasy I

Read summary

Czytaj streszczenie
 
SŁAWOMIR PIETRZAK1, TOMASZ PRÓCHNIAK2 ,
KATARZYNA OSIŃSKA1

The influence of certain factors on the results obtained
by horses classified in show jumping ranks of international federation for equestrian sports

Wpływ niektórych czynników na wyniki koni sklasyfikowanych w rankingu międzynarodowej federacji jeździeckiej w dyscyplinie skoków przez przeszkody
Read summary

Czytaj streszczenie
 
SANDRA SOBOLEWSKA, EUGENIUSZ RYSZARD GRELA
Effect of inulin extraction method and level in growing-finishing pig diets on performance, carcass traits and nutrients digestibility
Wpływ metody ekstrakcji i poziomu inuliny w mieszankach dla tuczników na efekty produkcyjne, wartość rzeźną tusz oraz strawność składników pokarmowych
Read summary

Czytaj streszczenie