Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2013
vol. XXXI(3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
 
     

ANNA KASPRZYK, MAREK BABICZ,
PIOTR KAMYK-KAMIEŃSKI, JERZY LECHOWSKI

Slaughter value and meat quality of Pulawska
and Polish Landrace breeds fatteners

Wartość rzeźna oraz jakość mięsa tuczników rasy puławskiej i pbz

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 

KRZYSZTOF PIETRZAK, EUGENIUSZ R. GRELA
The influence of protein-xanthophyll concentrate
of alfalfa on growth performance and carcass value
of growing-finishing pigs

Wpływ dodatku koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny na efekty produkcyjne i wartość rzeźną tusz tuczników
Read summary

Czytaj streszczenie
 
MARCIN JÓZEF LIŚKIEWICZ, TOMASZ MARIA GRUSZECKI, MONIKA GREGUŁA-KANIA
Quantitative and qualitative analysis of live sheep
production from mass breeding system
Part II. Slaughter value of live sheep and the analysis
of conditions of the functioning of the sheep breeding sector
Ilościowa i jakościowa analiza produkcji owczego żywca rzeźnego z chowu masowego
Cz. II. Wartość rzeźna żywca owczego i analiza uwarunkowań funkcjonowania
sektora owczarskiego
Read summary

Czytaj streszczenie
 

SŁAWOMIR PIETRZAK, TOMASZ PRÓCHNIAK,
KATARZYNA OSIŃSKA

The influence of certain factors on the results obtained
by horses classified in dressage ranks of International
Federation for Equestrian Sports

Wpływ niektórych czynników na wyniki koni sklasyfikowanych w rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej w dyscyplinie ujeżdżenia

Read summary

Czytaj streszczenie
 

SŁAWOMIR PIETRZAK, TOMASZ PRÓCHNIAK,
KATARZYNA OSIŃSKA

The influence of certain factors on the results obtained by horses classified in eventing ranks of the International Federation for Equestrian Sports
Wpływ niektórych czynników na wyniki koni sklasyfikowanych w rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej w dyscyplinie wkkw

Read summary

Czytaj streszczenie
 
MICHAŁ PLUTA, RYSZARD KOLSTRUNG, JAN SŁOMIANY
The effect of age and some environmental agents
on physiological parameters of Polish Konik horses
during the harrowing

Wpływ wieku oraz wybranych czynników środowiskowych na parametry fizjologiczne u koników polskich podczas bronowania
Read summary

Czytaj streszczenie
 
IZABELA WILK, IWONA JANCZAREK, BEATA KLIMEK
A project of the method for assessing horse suitability
for leisure riding

Projekt metody oceny przydatności koni do rekreacji
Read summary

Czytaj streszczenie