Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2013
vol. XXXI(4)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
 
     

MAREK BABICZ, KINGA KROPIWIEC, KAROLINA KASPRZAK, EWA SKRZYPCZAK2, MARCIN HAŁABIS
Analysis of the quality pork obtained from carcasses fatteners of Polish Landrace and Pulawska breed
Analiza jakości mięsa pozyskanego z tusz tuczników rasy polskiej białej zwisłouchej oraz puławskiej

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 

BARBARA DANIELAK-CZECH, MAREK BABICZ, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, BARBARA REJDUCH
Size polymorphism survey of nucleolar organizer regions (NORs) in Hampshire boars
Ocena polimorfizmu wielkości regionów jąderkotwórczych (NOR) u knurów rasy hampshire

Read summary

Czytaj streszczenie
 

RENATA KLEBANIUK, MACIEJ BĄKOWSKI, MAGDALENA OLCHA
Effectiveness of mineral-vitamin supplement to complementary feed mixture for dairy cattle nutrition
Efektywność stosowania dodatku mineralno-witaminowego do mieszanki uzupełniającej w żywieniu krów mlecznych

Read summary

Czytaj streszczenie
 

MAŁGORZATA KWIECIEŃ
The effect of the level and form of Fe on the quality of femur bones in broiler chickens
Wpływ poziomu i formy żelaza na jakość kości udowych kurcząt brojlerów

Read summary

Czytaj streszczenie
 

MALWINA MERSKA, ANNA CZECH, KATARZYNA OGNIK
The effect of different doses of dried yeast Yarrowia lipolytica on production effects of turkey hens and hematological indicators of blood
Wpływ różnych dawek suszonych drożdży Yarrowia lipolytica na efekty produkcyjne indyczek oraz wskaźniki hematologiczne krwi

Read summary

Czytaj streszczenie
 

MACIEJ CHOJNACKI, JERZY ŚLIWIŃSKI
The effects of exposure of ide's larvae and juvenile
Leuciscus idus (L.) to silver nanoparticles via the digestive tract

Efekty ekspozycji larw i narybku jazia Leuciscus idus (L.)
na nanocząstki srebra drogą pokarmową

Read summary

Czytaj streszczenie
 

DOROTA SOBCZUK
Sex ratio in foal crops sired by purebred Arabian stallions in the years 1989-2010
Rozkład płci źrebiąt koni czystej krwi arabskiej w stawkach potomstwa ogierów użytkowanych w latach 1989-2010

Read summary

Czytaj streszczenie
     

ANNA STACHURSKA, MIROSŁAW PIĘTA, AGNIESZKA KLOC, KRZYSZTOF BOCIAN, MARZENA CEBERA
Behavioural response to the toy in adult horses of various breeds, sexes and ages
Odpowiedź behawioralna koni różnych ras, płci i wieku na zabawkę

Read summary

Czytaj streszczenie
     

BOGDAN SZOSTAK
Evaluation of lean meat content in pigs obtained from different producers
Ocena mięsności tusz wieprzowych pochodzących od różnych producentów

Read summary

Czytaj streszczenie
     

MARIA OSEK, ANNA MILCZAREK, BARBARA KLOCEK, ZOFIA TURYK, KRYSTYNA JAKUBOWSKA
Effectiveness of mixtures with the fabaceae seeds in broiler chicken feeding
Efektywność mieszanek z udziałem nasion roślin bobowatych stosowanych w żywieniu kurcząt brojlerów

Read summary

Czytaj streszczenie
     

BARBARA DANIELAK-CZECH, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA MAREK BABICZ, KATARZYNA KRUCZEK,BARBARA REJDUCH
Cytomolecular evaluation of structural chromosome instability in sows with decreased reproductive efficiency
Cytomolekularna ocena strukturalnej niestabilności chromosomów u loch o obniżonej wydajności reprodukcyjnej

Read summary

Czytaj streszczenie
     

ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, BARBARA DANIELAK-CZECH, MAREK BABICZ, AGNIESZKA BĄK,BARBARA REJDUCH
Interspecies hybridizations in situ with bovine heterosome painting probes for identification of sex chromosomes in fallow deer (Dama dama)
Międzygatunkowe hybrydyzacje in situ z bydlęcymi sondami malującymi heterosomy do identyfikacji chromosomów płci u daniela (Dama dama)

Read summary

Czytaj streszczenie