Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2014
vol. XXXII(2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
 
     

KATARZYNA OGNIK, IWONA SEMBRATOWICZ, ANNA CZECH, EWELINA KULAK, MALWINA MERSKA, SZYMON SROKA
Effect of aloe preparation and 5-oxo-1,2,4-triazine on the biochemical parameters of blood of turkey hens subjected to stress
Wpływ preparatu aloesowego i pochodnej 5-okso-1,2,4-triazyny na wskaźniki biochemiczne krwi indyczek poddanych stresowi

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie
 

BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ŁUKASZ WLAZŁO, HANNA BIS-WENCEL, WIOLETTA WNUK, NAD'A SASÁKOVÁ, MARTYNA KASELA, MATEUSZ OSSOWSKI
Monitoring gaseous pollution in the air in livestock buildings
Monitoring gazowych zanieczyszczeń powietrza w budynkach inwentarskich

Read summary

Czytaj streszczenie
 

MAREK BABICZ, KINGA KROPIWIEC, ROBERT CICHOCKI, MALWINA MERSKA, MAGDALENA SZYNDLER-NĘDZA, WACŁAW KRASUCKI, MARCIN HAŁABIS
The analysis of changes in the profitability of pig production of Polish Landrace breed and the Pulawska breed on a family farm in the years 2010-2012
Analiza zmian opłacalności produkcji świń rasy polskiej białej zwisłouchej oraz puławskiej w gospodarstwie rodzinnym w latach 2010-2012

Read summary

Czytaj streszczenie
 

MAREK BABICZ, KINGA KROPIWIEC, MALWINA MERSKA, KAROLINA KASPRZAK
Ecological food production in the Lublin region
Ekologiczna produkcja żywności na Lubelszczyźnie

Read summary

Czytaj streszczenie