Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
R
OCZNIK 2014
vol. XXXII (3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
 
     

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI, ALICJA SOBCZAK, HEINZ JEROCH
Influence of a probiotic preparation on the performance of growing male turkeys
Wpływ preparatu probiotycznego na wyniki odchowu młodych indorów

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie
 

ADRIANA PAWELEC, MAGDALENA KUBIŃSKA,
EWA JASTRZĘBSKA, JANUSZ WEJER

Characteristics of hippotherapeutic horses in Poland
Charakterystyka koni hipoterapeutycznych w Polsce

Read summary

Czytaj streszczenie
 

SŁAWOMIR PIETRZAK, ANDRZEJ MACIASZCZYK, MICHAŁ PLUTA
Comparison of horse scores obtained in show jumping in national and international competitions in Poland
Porównanie wyników koni startujących w konkursach skoków przez przeszkody w zawodach krajowych i międzynarodowych w Polsce

Read summary

Czytaj streszczenie