Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
R
OCZNIK 2014
vol. XXXII (4)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
 
     

ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, BARBARA DANIELAK-CZECH, MAREK BABICZ2, AGNIESZKA BĄK, KATARZYNA KRUCZEK
Comparative hybridizations in situ for identification heterosomes in aoudad (Ammotragus lervia)
Porównawcze hybrydyzacje in situ do identyfikacji heterosomów owcy grzywiastej (Ammotragus lervia)

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie
 

ANNA KASPRZYK, MARCIN ŁUCKI
Charakterystyka zmienności cech rozpłodowych loch Danhybryd LY
Analysis of the variation of reproductive traits of Danhybryd LY sows

Czytaj streszczenie

Read summary
 

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI, ALICJA SOBCZAK, HEINZ JEROCH
Efficacy of Macleaya cordata preparation in growing broiler chickens
Efektywność stosowania preparatu z Macleaya cordata (bokkonia sercowata) w żywieniu kurcząt brojlerów

Read summary

Czytaj streszczenie
 

JAN KNAPIK, MAGDALENA KONIECZNY
Wpływ rasy owiec i systemu utrzymania na wybrane parametry krwi i mięsa
Effect of the breed and the maintenaning system on selected parameters of blood and meat in sheep

Czytaj streszczenie

Read summary
 

DOROTA KOŁODZIEJCZYK, AGNIESZKA WOJDA, SYLWESTER ŻOCHOWSKI, STANISŁAW SOCHA
Analiza cen skupu żywca wieprzowego i wołowego w Polsce w latach 2005–2012
Analysis of the purchase prices of hog and cattle livestock in Poland in the years 2010–2012

Czytaj streszczenie

Read summary
 

ANNA MILCZAREK, MARIA OSEK
Jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszankami zawierającymi różne źródła białka
Meat quality of Puławska breed pigs fed mixtures containing different protein sources

Czytaj streszczenie

Read summary