Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
R
OCZNIK 2015
vol. XXXIII (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 

ANNA KASPRZYK
Porównanie parametrów chemicznych i fizycznych mięśnia longissimus dorsi dzików i tuczników
A comparison of chemical and physical parametersof musculus longissimus dorsi from wild boars and pigs

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 

URSZULA KACZOR, MIROSŁAW KUCHARSKI,
ELŻBIETA MARTYNIUK, JĘDRZEJ KRUPIŃSKI

Analiza polimorfizmu w genie FGFR3 u owiec rasy suffolk
Polymorphism analysis of FGFR3 gene in Suffolk sheep

Czytaj streszczenie

Read summary
 

KRZYSZTOF PIETRZAK, EUGENIUSZ R. GRELA
Wpływ dodatku preparatu białkowego z lucerny (APC) w mieszankach dla loch i prosiąt na strawność podstawowych składników pokarmowych i frakcji włókna detergentowego
The effect of alfalfa protein concentrate (APC) addition in mixtures for sows and piglets on the total tract digestibility of the basic nutrients and detergent fiber fractions

Read summary

Czytaj streszczenie
 

KAZIMIERZ POKRYWKA, KRZYSZTOF TERESZKIEWICZ,
PIOTR MOLENDA
The quality of boar ejaculates collected at different times of the day
Jakość ejakulatów knurów pobieranych w różnych porach dnia

Read summary

Czytaj streszczenie