Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
R
OCZNIK 2015
vol. XXXIII (2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
Spis treści  
     
GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI
Long-term changes in the population of the Aquatic
Warbler Acrocephalus paludicola in Poleski National Park (Eastern Poland) in the context of extensive agricultural use

Wieloletnie zmiany liczebności wodniczki Acrocephalus paludicola w Poleskim Parku Narodowym (wschodnia Polska) w kontekście ekstensywnego użytkowania rolniczego

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 
JAROSŁAW KAMIENIAK, LESZEK SOŁTYS, MARIA TIETZE, WANDA KRUPA, MONIKA BUDZYŃSKA
Evaluating the relationship between basic motion indicators and the results of performance tests of half-bred stallions
Ocena powiązania między podstawowymi wskaźnikami ruchu a wynikami prób dzielności ogierów półkrwi
Read summary

Czytaj streszczenie
 
DOROTA KOŁODZIEJCZYK, RYSZARD CHOLEWA,
STANISŁAW SOCHA

Wpływ częstotliwości łapania nutrii na ich użytkowość
futerkową ocenianą po uboju zwierząt

Effect of frequency of catches on fur characteristics evaluated in nutrias after slaughter
Czytaj streszczenie

Read summary
 

KATARZYNA OGNIK, IWONA SEMBRATOWICZ,
ANNA STĘPNIOWSKA, EWELINA CHOLEWIŃSKA,
MAGDALENA KRAUZE

Effect of aloe preparation and 5-oxo-1,2,4-triazine on the effects of performance and chemical composition of tissues of turkey hens subjected to stress
Wpływ preparatu aloesowego i pochodnej 5-okso-1,2,4-triazyny na efekty odchowu oraz skład chemiczny tkanek indyczek poddanych stresowi

Read summary

Czytaj streszczenie
 
2.10.2015