Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EE ANNALES ZOOTECHNICA
R
OCZNIK 2015
vol. XXXIII (3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
Spis treści  
     
BARBARA DANIELAK-CZECH, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, MAREK BABICZ
Comparative cytogenetic mapping of the HSPB1 locus in the genomes of Bovidae
Porównawcze cytogenetyczne mapowanie locus HSPB1 w genomach bydłowatych

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 
DANUTA KOWALCZYK-PECKA, ROBERT STRYJECKI, RADOSŁAW ŚCIBIOR
Wpływ prebiotyków i synbiotyków na gospodarkę lipidową ślimaków Cepaea nemoralis (L.) (Helicidae)
The effect of prebiotics and synbiotics on lipid metabolism in snails Cepaea nemoralis (L.) (Helicidae)
Czytaj streszczenie

Read summary
 
ELŻBIETA KRZĘCIO-NIECZYPORUK, KATARZYNA ANTOSIK, ANDRZEJ ZYBERT, HALINA SIECZKOWSKA, JUSTYNA CHOIŃSKA, MARIA KOĆWIN-PODSIADŁA
Jakość i przydatność technologiczna mięsa tuczników różniących się tempem wzrostu
The quality and technological usefulness of porker meat differentiated by daily gain
Czytaj streszczenie

Read summary
 
ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, BARBARA DANIELAK-CZECH, MAREK BABICZ
Cross-species hybridizations in situ of genes associated with meat production traits in the wild pig genome
Międzygatunkowe hybrydyzacje in situ genów związanych z cechami użytkowości mięsnej w genomie dzika
Read summary

Czytaj streszczenie
 
19.11.2015