Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EE ANNALES ZOOTECHNICA
R
OCZNIK 2015
vol. XXXIII (4)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
Spis treści
Table of contents
 
     
WIOLETTA SAWICKA-ZUGAJ, WITOLD CHABUZ, PIOTR STANEK, WALDEMAR TETER, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, JERZY HARABASZ
Zmienność genetyczna i możliwe kierunki użytkowania
bawoła wodnego (Bubalus bubalis) w Polsce

Genetic variability and possible directions in the use of Water Buffalo (Bubalus bubalis) in Poland

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 
BARBARA DANIELAK-CZECH, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, MAREK BABICZ
Cytogenetic mapping of genes from the family HSPB in the pig genome
Cytogenetyczne mapowanie genów z rodziny HSPB w genomie świni
Read summary

Czytaj streszczenie
 
BARBARA DANIELAK-CZECH, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA,MAREK BABICZ
Chromosomal localization of genes encoding small heat shock proteins (HSPB) in cattle and sheep
Chromosomowa lokalizacja genów kodujących małe białka szoku cieplnego (HSPB) u bydła i owiec
Read summary

Czytaj streszczenie
 
ANNA MILCZAREK, MARIA OSEK, MAGDALENA PACHNIK
Porównanie wartości rzeźnej i jakości mięsa kurcząt certyfikowanych JA 957 i ROSS 308
A comparison of slaughter value and meat quality in JA 957 and ROSS 308 broiler chickens
Czytaj streszczenie

Read summary
 
URSZULA KACZOR, KAMIL BRUTKOWSKI, MIROSŁAW KUCHARSKI, ANDRZEJ KACZOR
Zmienność w genach kisspeptyny i jej receptora a rozród zwierząt. Praca przeglądowa
Genetic variability of KiSS-1 and GPR-54 genes and its infulence on animal reproduction. A review
Czytaj streszczenie

Read summary
 
RYSZARD CHOLEWA, DOROTA KOŁODZIEJCZYK, STANISŁAW SOCHA
Wpływ różnych poziomów białka w mieszance
na wskaźniki odchowu nutrii

Effect of different levels of protein in the mixture on the indicators of rearing nutria
Czytaj streszczenie

Read summary
 
IWONA JANCZAREK, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA,
KATARZYNA OBARA, MONIKA PRZETACZNIK, IZABELA WILK, KATARZYNA SIDOROWICZ

Characteristics of agritourism farms in the context
of the use of horses in a varied tourism offer

Charakterystyka gospodarstw agroturystycznych w kontekście
Read summary

Czytaj streszczenie
     
RENATA KLEBANIUK, EDYTA KOWALCZUK-VASILEV, GRZEGORZ ROCKI, JAN MATRAS, MAGDALENA OLCHA, MACIEJ BĄKOWSKI
Effect of glucogenic additive in transition dairy cow diets of varying ruminal starch degradability on blood metabolic profile
Wpływ dodatku preparatu glukogennego do dawek pokarmowych o różnej podatności skrobi na rozkład w żwaczu na profil metaboliczny krwi krów w okresie przejściowym
Read summary

Czytaj streszczenie
 
29.01.2016