Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EE ANNALES ZOOTECHNICA
R
OCZNIK 2016
vol. XXXIV (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2016

 
Spis treści
Table of contents
 
     
KATARZYNA KWIATKOWSKA,MAŁGORZATA KWIECIEŃ, ANNA WINIARSKA-MIECZAN, MACIEJ BĄKOWSKI
Wpływ chelatu glicynowego miedzi na parametry fizykochemiczne, morfometryczne i wytrzymałościowe kości piszczelowych kurcząt
The effect of copper glycine chelate on physicochemical, morphometric and strength parameters of tibia bones in broiler chickens

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 
MARIA OSEK, ANNA MILCZAREK
Wyniki odchowu i wartość rzeźna kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z różnym udziałem całego ziarna pszenicy
Rearing results and slaughter value in broiler chickens fed mixtures with different share of whole wheat grain
Czytaj streszczenie

Read summary
 
WITOLD CHABUZ, PIOTR STANEK, WIOLETTA SAWICKA-ZUGAJ, WALDEMAR TETER, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, MATEUSZ ARASIMOWICZ
Porównanie życiowej efektywności produkcji mleka bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i simentalskiej
Comparison of milk production efficiency of Black and White variety of Polish Holstein-Friesian and Simmental cattle(HSPB) u bydła i owiec
Czytaj streszczenie

Read summary
 
JAROSŁAW KAMIENIAK, LESZEK SOŁTYS, MARIA TIETZE
Zmienność ocen ogierów półkrwi w zakładach treningowych w latach 2006–2015
Variability of assessments of half-bred stallions in training centers in 2006–2015
Czytaj streszczenie

Read summary
 
MAREK BABICZ, KINGA KROPIWIEC, MARCIN HAŁABIS
Wpływ systemu utrzymania i żywienia loch prośnych na ich behawior okołoporodowy, skład siary i mleka oraz wyniki użytkowości rozpłodowej
The impact of the housing and the feeding system of pregnant sows on their perinatal behaviour, the composition of colostrum and milk, and the results of the reproductive performance
Czytaj streszczenie

Read summary
 
 
19.04.2016