Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EE ANNALES ZOOTECHNICA
R
OCZNIK 2016
vol. XXXIV (2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2016

 
Spis treści
Table of contents
 
     

IWONA JANCZAREK, KATARZYNA STRZELEC, ZYGMUNT JABŁECKI, IZABELA WILK, SYLWESTER TKACZYK
Parametry zmienności rytmu serca koni wyścigowych podczas wysiłku o różnym natężeniu
Parameters of race horses' heart rate variability during effort of various intensity

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 

NATALYA SHKAVRO, ANNA RADKO, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, TYMOFII TKACHYK
Genetic diversity of Ukrainian Charolais cattle assessed by selected genetic markers
Zmienność genetyczna ukraińskiego bydła rasy charolaise określona na podstawie wybranych markerów genetycznych

Read summary

Czytaj streszczenie
 

KLAUDIUSZ SZCZEPANIAK, MACIEJ GRZYBEK, KRZYSZTOF TOMCZUK, PAULINA DUDKO, ANDRZEJ JUNKUSZEW, WIKTOR BOJAR, TOMASZ M. GRUSZECKI, KATARZYNA WIERCIŃSKA, MUMTAZ KASHA
A comparison of the prevalence of gastrointestinal parasites in sheep from the indoor and outdoor management system
Porównanie częstości występowania pasożytów przewodu pokarmowego u owiec utrzymywanych w systemie alkierzowym i pastwiskowym

Read summary

Czytaj streszczenie
 

JOLANTA KRÓL, ZYGMUNT LITWIŃCZUK, ALICJA MATWIJCZUK
Wpływ sezonu produkcji na podstawowy skład chemiczny i zawartość składników mineralnych w mleku produkowanym w gospodarstwach niskonakładowych
The effect of the production season on the basic chemical composition and mineral content of milk produced on low-input farms

Czytaj streszczenie

Read summary
 
27.07.2016