Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EE ANNALES ZOOTECHNICA
R
OCZNIK 2016
vol. XXXIV (3)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2016

 
Spis treści
Table of contents
 
     
KAROLINA SARZYŃSKA, MONIKA PRZETACZNIK, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, IZABELA WILK, IWONA JANCZAREK
Próba określenia przydatności koni do rekreacji na podstawie oceny jeźdźców i obserwacji wybranych zachowań stajennych
An attempt to define suitability of horses for leisure on the basis of riders evaluation and observation of selected stable behaviour

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 
MONIKA BUDZYŃSKA, WANDA KRUPA
Attitudes of life sciences students towards farm animal welfare issues
Postawy studentów kierunków przyrodniczych wobec dobrostanu zwierząt gospodarskich
Read summary

Czytaj streszczenie
 
WANDA KRUPA, MARIA TIETZE, MONIKA BUDZYŃSKA, LESZEK SOŁTYS, JAROSŁAW KAMIENIAK
Does a retained placenta influence the maternal behavior of mares 12-hours after foaling?
Czy zatrzymanie łożyska wpływa na zachowanie macierzyńskie klaczy w ciągu 12 godzin po porodzie?
Read summary

Czytaj streszczenie
 
JAROSŁAW KAMIENIAK, LESZEK SOŁTYS, WANDA KRUPA, MONIKA BUDZYŃSKA, MARIA TIETZE
Behavioural reactivity and heart rate of half-bred stallions in a novel stimulus test
Reaktywność behawioralna i tętno ogierów półkrwi w teście nowego bodźca
Read summary

Czytaj streszczenie
 
23.11.2016