Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EE ANNALES ZOOTECHNICA
R
OCZNIK 2016
vol. XXXIV (4)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2016

 
Spis treści
Table of contents
 
     

ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA, MAGDALENA DOBROWOLSKA, LESZEK TYMCZYNA, MARCIN BANACH, ŁUKASZ WLAZŁO, BEATA TRAWIŃSKA, MAGDALENA PYRZ
Assessment of nanosilver particles fungicidal activity toward Candida spp. isolated from the feet of adult human carriers
Ocena działania grzybobójczego nanosrebra wobec Candida spp. izolowanych ze stóp dorosłych osób

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 

ANNA LITWIŃCZUK, SYLWIA BANCIAROWSKA
Probiotyki w profilaktyce i terapii u dzieci w opinii rodziców
Probiotics in the prevention and therapy in children in parents’ opinion

Czytaj streszczenie

Read summary
 

NATALIYA OLEKSANDRIVNA BODNARCHUK, OLEKSANDR ROMANOVYCH KULACHKOVSKY, SVITLANA MYKHAYLIVNA MANDZYNETS, DMYTRO IVANOVYCH SANAGURSKIY
Structural changes of loach embryos during embryogenesis under the influence of Flurenizyd
Zmiany strukturalne zarodków piskorza podczas embriogenezy przy działaniu flurenizydy

Read summary

Czytaj streszczenie
 

MAREK BABICZ, KINGA KROPIWIEC-DOMAŃSKA, MARCIN HAŁABIS, AGNIESZKA M. GRZEBALSKA, GRZEGORZ MAGDOŃ, PIOTR WITKOWSKI
The use of a herbal complementary mixture for rearing piglets
Wykorzystanie ziołowej mieszanki uzupełniającej w odchowie prosiąt

Read summary

Czytaj streszczenie
     

ANDRZEJ KACZOR, URSZULA KACZOR, ANDRZEJ MANDECKI
The behaviour of calves in innovative rooms of open housing
Zachowanie się cieląt w innowacyjnych pomieszczeniach typu otwartego

Read summary

Czytaj streszczenie
     

BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ŁUKASZ WLAZŁO, BEATA STASIŃSKA, PAWEŁ KRZACZEK, HANNA BIS-WENCEL, WIOLETTA WNUK
Stężenie amoniaku w pomieszczeniach hodowlanych w trakcie tuczu trzody chlewnej
The level of ammonia in the piggery during the fattening of pigs

Czytaj streszczenie

Read summary
     

BOGUSŁAWA DŁUGOSZ, TOMASZ PRÓCHNIAK, ROMANA AUGUSTYN, MAGDALENA PIESZKA, JAROSŁAW ŁUSZCZYŃSKI, MACIEJ BĄKOWSKI
Zawartość wybranych lipidów w osoczu krwi ogierów
The level of selected lipids in blood plasma of stallions

Czytaj streszczenie

Read summary
     

SYLWIA PAPROCKA, MAREK BABICZ, KINGA KROPIWIEC-DOMAŃSKA, PATRYCJA KOŁODZIEJ, KONRAD GRZESIUK, SEBASTIAN KNAGA
The behavioural pattern of domestic swine (Sus scrofa f. domestica) and the possibility of its use in breeding and rearing. A review
Wzorzec behawioralny świni domowej (Sus scrofa f. domestica) – możliwości jego wykorzystania w hodowli i chowie. Praca przeglądowa

Read summary

Czytaj streszczenie
     

PIOTR STANEK, WIOLETTA SAWICKA-ZUGAJ, WERONIKA ADAMCZYK, ALEKSANDRA BAŃKOWSKA, PAULINA WIDZ
Problem marnowania żywności w opinii mieszkańców Lublina
The problem of wasting food in the opinion of Lublin inhabitants

Czytaj streszczenie

Read summary
     

EWA JANUŚ, WALDEMAR TETER, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI
Produkcyjność krów rasy phf cb i montbeliarde z uwzględnieniem sezonu urodzenia i wieku przy pierwszym wycieleniu
Productivity of the PHF HO and Montbéliarde cows with regard to the season of birth and age at first calving

Czytaj streszczenie

Read summary
     
20.01.2017