Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EE ANNALES ZOOTECHNICA
R
OCZNIK 2017
vol. XXXV (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2017

 
Spis treści
Table of contents
 
     
Strony tytułowe
Title pages
 
     

ANNA MILCZAREK, MARIA OSEK
The impact of faba bean with high or low content of tannins on the results of rearing and carcass quality of broiler chickens
Part I. Performance and slaughter results of chickens

Wpływ bobiku o wysokiej lub niskiej zawartości tanin na wyniki odchowu i wartość rzeźną kurcząt brojlerów. Część I. Wyniki odchowu i analizy rzeźnej kurcząt
DOI: 10.24326/jasbb.2017.1.1

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie
 

ANNA MILCZAREK, MARIA OSEK
The impact of faba bean with high or low content of tannins on the results of rearing and carcass quality of broiler chickens
Part II. Meat quality of chickens

Wpływ bobiku o wysokiej lub niskiej zawartości tanin na wyniki odchowu i wartość rzeźną kurcząt brojlerów. Część II. Jakość mięsa kurcząt
DOI: 10.24326/jasbb.2017.1.2

Read summary

Czytaj streszczenie
 

AGNIESZKA MAGDALENA GRZEBALSKA, MAREK BABICZ, ANDRZEJ KSIĄŻEK
Wykorzystanie produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego w diecie osób z ostrym uszkodzeniem nerek
Using animals and vegetal origin products in diet in patients with acute kidney injury
DOI: 10.24326/jasbb.2017.1.3

Czytaj streszczenie

Read summary
 

EWA JANUŚ, PIOTR STANEK
Skład chemiczny i wartość energetyczna mleka importowanych i krajowych krów rasy montbeliarde
Chemical composition and energy value of milk of imported and home-bred Montbéliarde cows
DOI: 10.24326/jasbb.2017.1.4

Czytaj streszczenie

Read summary
     

IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK, AGATA ŚWIDERSKA, MONIKA PRZETACZNIK, KARINA BRZOZOWSKA, MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA
Analiza efektów odczulania koni metodą naturalną – projekt oceny
Analysis of effects of horses desensitization using the Natural Horsemanship method – assessment project
DOI: 10.24326/jasbb.2017.1.5

Czytaj streszczenie

Read summary
     
     
4.05.2017