Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO EE ANNALES ZOOTECHNICA
R
OCZNIK 2017
vol. XXXV (2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2017

 
Spis treści
Table of contents
 
     
Strony tytułowe
Title pages
 
     

AGNIESZKA KOZAK, MONIKA BUDZYŃSKA
Behavioural and physiological reactivity of Konik polski horses  during stable handling activities
Behawioralna i fizjologiczna reaktywność koni rasy konik polski  podczas obsługi stajennej
DOI: 10.24326/jasbb.2017.2.1

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie
 

AGNIESZKA KOZAK, MARIA TIETZE, ALEKSANDRA PROĆ
The occurrence of salmonellosis as zoonotic diseases in the area of activities of the State Sanitary-Epidemiological Station in Zamosc
Występowanie salmonelloz jako chorób odzwierzęcych w rejonie działania  Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu
DOI: 10.24326/jasbb.2017.2.2

Read summary

Czytaj streszczenie
 

BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK, ŁUKASZ WLAZŁO, HALINA PAWLAK, HANNA BIS-WENCEL, JUSTYNA MARTYNA, SYLWIA PALUCH, KAROLINA MISZTAL
Ozonowanie zbóż wykorzystywanych w żywieniu zwierząt
The ozone disinfection treatment of cereal grain used in animal nutrition
DOI: 10.24326/jasbb.2017.2.3

Czytaj streszczenie

Read summary
 

PIOTR DOMARADZKI, ANNA LITWIŃCZUK, MARTA JEDLIŃSKA
Stan wiedzy oraz opinie studentów lubelskich uczelni na temat ekologicznej żywności  pochodzenia zwierzęcego
Knowledge and opinions of students of Lublin universities concerning organic food of animal origin
DOI: 10.24326/jasbb.2017.2.4

Czytaj streszczenie

Read summary
     

ZUZANNA TKACZYK, IWONA JANCZAREK, IZABELA WILK,  MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA, MONIKA PRZETACZNIK, KARINA BRZOZOWSKA
Analiza porównawcza wyników próby dzielności ogierów śląskich – nowe podejście
Comparative analysis of performance test results in Silesian stallions – new approach
DOI: 10.24326/jasbb.2017.2.5

Czytaj streszczenie

Read summary
     
     
10.08.2017