Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, BIOLOGY AND BIOECONOMY

   

2017 vol. XXXV (3)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2017

 
Spis treści
Table of contents
 
     
Strony tytułowe
Title pages
 
     

MARIUSZ FLOREK, JOANNA BARŁOWSKA, ZYGMUNT LITWIŃCZUK
Ślad wodny w produkcji zwierząt rzeźnych
The water footprint in production of animals for slaughter

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary
 

MICHAŁ PLUTA, IWONA JANCZAREK, MARTA TRZPIL
Analiza popularności i kierunków rozwoju polskiej woltyżerki
Analysis of popularity and directions of Polish equestrian vaulting development

Czytaj streszczenie

Read summary
 

PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, AGNIESZKA KALINIAK, ANNA PYĆ
Wybrane parametry produkcyjne i wartość użytkowa pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss) dwóch sortymentów
Selected production parameters and utility value of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) of two weight sorts

Czytaj streszczenie

Read summary
 

JOANNA BARŁOWSKA, ROBERT PASTUSZKA, ANETA BRODZIAK, JOLANTA KRÓL, ANNA WOLANCIUK
Wpływ grupy rasowej kóz i sezonu żywienia na właściwości fizykochemiczne tłuszczu mleka
Effect of the racial group of goats and the feeding season on physical-chemical properties of milk fat

Czytaj streszczenie

Read summary
     

MAŁGORZATA RYSZKOWSKA-SIWKO, MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI, ANNA LITWIŃCZUK, ZYGMUNT LITWIŃCZUK
Ocena mikrostruktury i kruchości mięśnia longissimus lumborum cieląt
Evaluation of the microstructure and tenderness of longissimus lumborum muscle of calves

Czytaj streszczenie

Read summary
     

JUSTYNA BATKOWSKA, KAMIL DRABIK, ANTONI BRODACKI
Quantity and quality of poultry products depending on birds’ rearing system
Ilość i jakość surowców drobiarskich w zależności od systemu chowu ptaków

Czytaj streszczenie

Read summary
     
     
15.11.2017