Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec E Agricultura

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2011

 • prof. dr hab. Ryszard Baryła (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Stanisław Berbeć (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Szymon Dziamba (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Wanda Harkot (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Jan Holeksa (Instytut Botaniki PAN, Kraków)
 • prof. dr hab. Antoni Lipiec (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Bożena Michalska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Janusz Podleśny (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
 • prof. dr hab. Grażyna Podolska (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
 • prof. dr hab. Barbara Sapek (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach)
 • prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Józef Starczewski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Piotr Stypiński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)