Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec E Agricultura

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2012

 • prof. dr hab. Barbara Baraniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro (Uniwersytet Rzeszowski)
 • prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Szymon Dziamba (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Piotr Goliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Adam Harasim (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
 • prof. dr hab. Jan Kapeluszny (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Irena Kiecana (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Ryszard Kostuch (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Jerzy Księżak (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
 • prof. dr hab. Aleksander Lisowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Paweł Milczarski, prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Jerzy Nawracała (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. Jacek Olszewski, prof.  nadzw. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Barbara Sawicka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Krystyna Suchorska-Tropiło (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Mirosław Tyrka (Politechnika Rzeszowska)
 • prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)