Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec E Agricultura

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2013

 • dr hab. Jacek Antonkiewicz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. inż. Anita Biesiada (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • pof. dr hab. Henryk Bujak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Teresa Doroszewska (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach)
 • dr hab. Andrzej Doroszewski (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach)
 • prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Halina Jankowska-Huflejt (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach)
 • dr hab. inż. Robert Kalbarczyk (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Jan Kapeluszny (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Mirosław Kasperczyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Czesław Kłysik (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Józef Kołodziej (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Jan Kryszak, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Helena Kubicka-Matusiewicz (Ogród Botaniczny CZRB w Powsinie)
 • prof. dr hab. Bogdan Kulig (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Jolanta Kwiatkowska-Malina (Politechnika Warszawska)
 • dr hab. Cezary Kwiatkowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Jan Łabętowicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • prof. dr hab. inż. Bożena Michalska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 •  w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Tadeusz Michalski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Paweł Milczarski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Jolanta Napiórkowska-Kowalik (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Grażyna Podolska (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach)
 • dr hab. Andrzej Samborski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, WNR w Zamościu)
 • dr hab. Andrzej Sałata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Barbara Sawicka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Katarzyna Seidler-Łożykowska (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 •  w Plewiskach)
 • prof. dr hab. Jan Siciński (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Zofia Spiak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Hanna Sulewska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Szmigiel (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Maria Tendaj (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Józef Tyburski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Hubert Waligóra (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. inż. Czesław Wołoszyk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 •  w Szczecinie)
 • dr hab. Andrzej Woźniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Tadeusz Zawora (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Mirosława Ziombra (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Andrzej Żyromski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)