Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec E Agricultura

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2014

 • prof. dr hab. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Wiesław Bednarek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Elżbieta Bielińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. Anita Bokwa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Krystyna Bryś (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Wojciech Budzyński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Henryk Bujak, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Zofia Bulińska-Radomska (Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genetycznych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików k. Warszawy)
 • prof. dr hab. Anna Ciepiela (Uniwersytet Przyrodniczo-Technologiczny w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Jacek Czekała (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. inż. Jacek Długosz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Jacek Domagała (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • prof. dr hab. Dariusz Dziki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr inż. Tomasz Erlichowski (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Boninie k. Koszalina)
 • prof. dr hab. Barbara Golińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. Dariusz Góral (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Anna Iżewska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Lesław Juszczak (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • prof. dr hab. Roman Kierzek (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań)
 • prof. dr hab. Leszek Kordas (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Jarosław Korus (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Jerzy Księżak (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy)
 • prof. dr hab. Helena Kubicka-Matusiewicz (Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie)
 • prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr. hab. Irena Małecka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Marek Marks (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr Wojciech Nowacki (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Jadwisinie)
 • dr Michał Nowak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr inż. Mirosław Nowakowski (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy)
 • prof. dr hab. Jacek Olszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Edward Pałys (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Janusz Podleśny (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy)
 • prof. dr hab. Grażyna Podolska (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy)
 • dr hab. Jacek Pranagal (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Andrzej Samborski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu)
 • prof. dr hab. Barbara Sawicka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Bogusław Sawicki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Wojciech Sądej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr inż. Tomasz Sekutowski (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów, Wrocław)
 • dr hab. Teresa Skrajna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr Lidia Skuza (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Hanna Sulewska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Jerzy Szukała (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu))
 • prof. dr hab. Władysław Szempliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Czesława Trąba (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Roman Wacławowicz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Marianna Warda (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Halina Wiśniewska (Instytut Genetyki Roślin, Polska Akademia Nauk, Poznań)
 • dr hab. inż. Wiesław Wojciechowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr hab. Andrzej Woźniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Krystyna Zarzecka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • prof. dr hab. inż. Jan Zarzycki (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Tadeusz Zawora (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Andrzej Żyromski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)