Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec E Agricultura

Lista recenzentów Annales UMCS sectio E Agricultura w 2015 r.
List of reviewers Annales UMCS sectio E Agricultura for 2015

 • prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Anna Bach (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. inż. Anita Biesiada (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Andrzej Biskupski (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia w Jelczu-Laskowicach)
 • prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro (Uniwersytet Rzeszowski)
 • prof. dr hab. Henryk Bujak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Teresa Dąbkowska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr Ewa Filip (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Hanna Gołębiowska (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Daniela Gruszecka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr Małgorzata Haliniarz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr Marzena Iwańska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Józefa Kapsa (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie)
 • prof. dr hab. Wanda Kociuba (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Andrzej Kotecki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Marcin Kozak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Wiesław Koziara (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. Piotr Kraska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Roman Krawczyk (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań)
 • prof. dr hab. Anna Kryszak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Jan Kryszak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. inż. Halina Kurzawińska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Jan Kuś (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej)
 • prof. dr hab. Wojciech Lipiński (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży)
 • prof. dr hab. Irena Małecka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. Emilia Marks (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Mariusz Matyka (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej)
 • prof. dr hab. Wiesław Mądry (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Tadeusz Michalski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr Piotr Nieróbca (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Doświadczeń Wegetacyjnych)
 • dr hab. inż. Anna Nogalska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Roślin Zbożowych)
 • prof. dr hab. Jacek Olszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Jan Paluszek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr inż. Mariusz Piekarczyk (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Janusz Podleśny (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Uprawy Roślin Pastewnych)
 • dr inż. Anna Podolska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Janusz Prusiński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • dr hab. Leszek Rachoń (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Andrzej Samborski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu)
 • prof. dr hab. Barbara Sawicka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr Lidia Skuza (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Józef Sowiński (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr hab. inż. Stefan Stojałowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Alicja Sułek (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Uprawy Roślin Zbożowych)
 • dr hab. Irena Suwara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Szmigiel (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Wiesław Szulc (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Barbara Ścigalska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Czesława Trąba (Uniwersytet Rzeszowski)
 • prof. dr hab. Mirosław Tyrka (Politechnika Rzeszowska)
 • prof. dr hab. Hubert Waligóra (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Marian Wesołowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Krystyna Winiarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Stanisława Wójcik (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Tadeusz Zając (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. inż. Jan Zarzycki (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr inż. Janina Zawieja (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Mirosława Ziombra (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Andrzej Żyromski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)