Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec E Agricultura

Lista recenzentów Annales UMCS sectio E Agricultura w 2016 r.
List of reviewers Annales UMCS sectio E Agricultura for 2016

 • dr inż. Arkadiusz Artyszak (Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Aleksandra Badora (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Zofia Benedycka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr Anna Bomanowska (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Henryk Bujak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Jacek Czekała (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu)
 • dr Żaneta Fidler (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań)
 • dr inż. Ewa Filip (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Tadeusz Filipek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Renata Gaj (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Zbigniew Gołaś (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Kazimierz Grabowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Iwona Jaskulska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Roman Jaszczuk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. Bogusława Jaśkiewicz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy)
 • dr Anna Jezierska-Domaradzka (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Wanda Harkot (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Roman Kierzek (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań)
 • prof. dr hab. Elżbieta Kochańska-Czembor (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików)
 • prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr Magdalena Kowalska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Piotr Kraska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Jan Kryszak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. Marek Kucharczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Halina Kurzawińska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Danuta Leszczyńska (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach –
 • Państwowy Instytut Badawczy)
 • prof. dr hab. Halina Lorenc (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)
 • prof. dr hab. Krzysztof Matkowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Marcin Nobis (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr hab. Marzena Olszewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Karolina Pawlak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Grażyna Podolska (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy)
 • prof. dr hab. Leszek Rachoń (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Beata Rutkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Barbara Sawicka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Lidia Skuza (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr inż. Marek Stachowiak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Hanna Sulewska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Czesława Trąba (Uniwersytet Rzeszowski)
 • prof. dr hab. Mirosław Tyrka (Politechnika Rzeszowska)
 • dr Alicja Węgrzyn (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr Beata Węgrzynek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Jadwiga Wierzbowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Agata Wołczańska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Andrzej Woźniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Wyszkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Maria Zając (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Aldona Zawojska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Krystyna Zarzecka(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. inż. Stanisław Zięba (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Andrzej Żyromski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)