Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec EEE Horticultura

Rada Naukowa

  • Gerhard Bűnemann (Hannover)

  • Alžbeta Hegedüsová (Nitra)

  • Jerzy Hetman (Lublin)

  • Viktor P. Karpenko (Uman)

  • Norbert Keutgen (Wiedeń)

  • Józef Nurzyński (Lublin)

  • Nikolay Panayotov (Plovdiv)

  • Kristina Petrikova (Brno)

  • Robert Pokluda (Brno)

  • Marian Saniewski (Skierniewice)

 

Redaktor  Annales  UMCS  Sectio  EEE  Horticultura
Robert Gruszecki

Opracowanie  redakcyjne
Ewelina Łukasiak

Korekta  tekstów  w  języku  angielskim
Hanna Grygielska-Michalak