Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec EEE Horticultura

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2010

  • prof. dr hab. Malgorzata Zalewska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
  • prof. dr hab. Elzbieta Cichocka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)