Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec EEE Horticultura

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2012

 • prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr hab. Anita Biesiada, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr hab. Ewa Capecka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Piotr Chełpiński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Janina Gajc-Wolska, prof. nadzw. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Dorota Jadczak, prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Zenia Michałojć, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Stanisław Rolbiecki, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • dr hab. Andrzej Sałata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Agnieszka Sękara (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Brygida Wierzbicka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Małgorzata Zalewska (Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Mirosława Ziombra (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)