Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec EEE Horticultura

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2013

 • prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Alina Basak (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
 • prof. dr hab. inż. Anita Biesiada (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr hab. inż. Ewa Capecka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Ewa Dziedzic (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. inż. Monika Grzeszczuk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. inż. Dorota Jadczak, prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Andrzej Komosa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. inż. Maria Kowalik (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. inż. Iwona Kowalska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Elżbieta Kozik (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. Agnieszka Krzymińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. inż. Wojciech Litwińczuk, prof. nadzw. (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Barbara Łata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Grzegorz Mikiciuk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Elżbieta Pląskowska, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr hab. inż. Ewa Rekowska, prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Jadwiga Treder (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
 • dr hab. Piotr Urbański (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Adam Wojdyła (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
 • dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)