Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec EEE Horticultura

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2014

 • prof. dr hab. inż. Anita Biesiada (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr hab. Maria Buchowska-Ruszkowska, prof. nadzw. (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań)
 • dr hab. inż. Ewa Capecka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Anna Francke (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Lilianna Jabłońska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. inż. Andrzej Kalisz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Andrzej Komosa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Maria Kowalik (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Agnieszka Krzymińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. inż. Majkowska-Gadomska Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Grzegorz Mikiciuk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. inż. Jacek Nawrocki (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Ewa Osińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr hab. inż. Ewa Rekowska, prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Agnieszka Sękara (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Tadeusz Sikora (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. inż. Piotr Siwek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Stanisława Szczepaniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. Jadwiga Treder (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
 • prof. dr hab. Julian Wawrzyniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. inż. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Brygida Wróblewska-Wierzbicka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Mirosława Ziombra (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. inż. Piotr Żurawik (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)