Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec EEE Horticultura

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2015

 • dr Anna Ambroszczyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. inż. Bożena Barczak, prof. nadzw. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy)
 • dr Katarzyna Bączek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. inż. Bieniek Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. inż. Anita Biesiada (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr hab. inż. Ewa Capecka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Wojciech Goszczyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr inż. Elżbieta Jędrszczyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Joanna Konarska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Halina Kurzawińska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Grzegorz Mikiciuk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Ewa Osińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Beata Pawłowska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. nadzw. (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
 • dr hab. Elżbieta Pogroszewska, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. inż. Ewa Rekowska, prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Katarzyna Seidler-Łożykowska, prof. nadzw. (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu)
 • dr hab. Łukasz Łuczaj (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Prof. Dr Tatiana-Eugenia Sesan (Universitatea din Bucureşti, Rumunia)
 • dr hab. inż. Piotr Siwek, prof. nadzw. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Brygida Wróblewska-Wierzbicka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Mirosława Ziobra (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. inż. Krystyna Żuk-Gołaszewska, prof. nadzw. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)