Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec EEE Horticultura

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2016

 • dr Anna Ambroszczyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr Artur Adamczak (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich)
 • dr hab. inż. Anna Bieniek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. inż. Anita Biesiada (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr hab. inż. Ewa Dziedzic (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr inż. Barbara Frąszczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr inż. Aneta Grabowska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Bogusław Kędzia (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich)
 • dr inż. Włodzimierz Krzesiński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. Agnieszka Krzymińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. inż. Aleksandra Lis (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwiczuk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr Jarmila Neugebauerova (Mendelova univerzita v Brně, Republika Czeska)
 • prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Ewa Osińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr n. med. Ewa Piątkowska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Tadeusz Praczyk (Instytut Ochrony Roślin)
 • dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. nadzw. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • dr Wiesława Rosłon (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Andrzej Sałata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Katarzyna Seidler-Łożykowska, prof. nadzw. (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich)
 • dr Dariusz Sochacki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek (Uniwersytet Jagielloński Kraków)
 • dr hab. Piotr Sugier (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Ewa Trzaskowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • dr hab. Piotr Urbański (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Wanda Wadas (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr Małgorzata Wrzesień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Grażyna Zawiślak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)