Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec. DD Medicina Veterinaria

Rada naukowa

  • Ikka Alitalo, University of Helsinki
  • Ryszard Bobowiec, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
  • Jan Buczek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; 
  • Stanisław Koper, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; 
  • Dusan Magic, University of Veterinary Medicine in Košice,
  • Franco Martelli, University of Pisa,
  • Jerzy Rzedzicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Redaktor  Annales  UMCS  Sectio  DD  Medicina Veterinaria

Krzysztof Kostro