Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec EE Zootechnica

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2010

 • dr hab. Marek Babicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

 • prof. dr hab. Janusz Buczyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Janusz Falkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Andrzej Gugołek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Katarzyna Iwańczuk-Czernik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Marian Kaproń (Akademia Podlaska w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Maria Kulisa (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Dorota Lewczuk (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Wólka Kosowska)
 • prof. dr hab. Teresa Majewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Jan Matras (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Kazimierz Pasternak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • prof. dr hab. Mirosław Pięta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Anna Sawa (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Jacek Skomiał (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie)
 • prof. dr hab. Stanisław Socha (Akademia Podlaska w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Tadeusz Sporek (Uniwersytet Opolski)
 • prof. dr hab. Piotr Ślusarz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. Katarzyna Wojdak-Maksymiec (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Jan Zuba, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)