Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec EE Zootechnica

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2011

 • dr hab. Paweł Bielański, prof. nadzw. (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Balice)

 • dr hab. Monika Bugno-Poniewierska (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Balice)
 • dr hab. Angelika Cieśla (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Alicja Dańczak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Leszek Drozd (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Ewa Hanczakowska (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Balice)
 • prof. dr hab. Paweł Janiszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Jan Jankowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Marian Kaproń (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. Renata Klebaniuk, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Julian Piotr Kluczek (Bydgoskie Towarzystwo Naukowe)
 • prof. dr hab. Marek Kmieć (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
 • dr hab. Agnieszka Korwin-Kossakowska (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu)
 • dr hab. Anna Kozubska-Sobocińska (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Balice)
 • prof. dr hab. Maria Kulisa (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Sławomir Pietrzak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Beata Seremak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Jacek Skomiał (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie)
 • prof. dr hab. Ewa Słota (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Balice)
 • prof. dr hab. Kazimierz Sporek (Uniwersytet Opolski)
 • dr hab. Danuta Szczerbińska, prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Bożena Szejniuk, prof. nadzw. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • dr hab. Zofia Tarasewicz, prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • prof. dr hab. Piotr Tryjanowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Jerzy Wilde (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Jan Zuba, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)